09-13 Ekim 2017 tarihleri arasında, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine bağlı hukuk müşavirleri, avukatlar, idari personel ve 81 ilden katılan Hukuk İşleri Şube Müdürleri ile il avukatlarının katılımı ile Antalya da “Hukuk Müşavirliği Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenlenmiş olup, programın içeriği, geçmiş yıllarda düzenlenen seminerlerde, katılımcılar tarafından belirtilen talepler doğrultusunda hazırlanmıştır.
 
Hizmet içi eğitim semineri, I.Hukuk Müşaviri Avni ÇAKIR’ın açılış konuşması ile başlamış, ardından I.Hukuk Müşaviri Yardımcısı Abdullah KORKMAZ’ın programı sunuşu ve değerlendirmesi ile devam etmiştir.
 
Takip eden sunumlarda, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2559 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu” “4483 Sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Uygulaması” “7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve Disiplin İş ve İşlemleri” “Kamu Zararı ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar” “Genel Kolluk Disiplin Kanunu ve Getirdiği Yenilikler” “Stratejik İletişim ve Stratejik Liderlik” “Adli ve İdari Yargıda Bakanlığımıza Karşı Açılan Davalarda Dikkat Edilecek Hususlar” “Yargı Kararları Işığında Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararları Alınmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile Apostille Tastik Şerhi ve İşlemleri” konuların sunumları yapılmıştır.
 
Seminerimiz I.Hukuk Müşaviri Yrd. Abdullah KORKMAZ’ın Genel Değerlendirme ve Kapanış konuşmaları ile son bulmuştur.
 
5 Gün süren seminerin sonunda katılımcılar tarafından cevaplanan anket formları incelendiğinde, katılımcıların programın içeriği ve konaklama imkânları hususunda memnuniyetlerinin genel olarak oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Seminer esnasında gerçekleştirilen sunumlar ile ilgili eğitim materyalleri, katılımcıların faydalanması amacıyla sitemizde yayınlanmaktadır.
 
EK: Eğitim Dokümanları