Muhakemat Hizmetlerinin Yürütülmesi İle Hukuki Görüş Oluşturulmasında İzlenecek Yöntem, İlke ve Esaslar Hizmet İçi Eğitim Semineri 15-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı.